SCALEBREAKER FX

Email
Roztok na odstránenie vodného kameňa na hrdzu a usadeniny vodného kameňa
Popis Kvapalina na odstránenie vodného kameňa pre potrubie, radiátory, vykurovacie a chladiace systémy, a zariadenia buď s hrdzou alebo usadeninami vodného kameňa. Rozpúšťa oxidy železa pri teplote okolia. Nepení.

Bezpečné pre použitie s oceľou, nerezovou oceľou, liatinou, meďou, mosadzou a u väčšiny plastov/gúm.


  • Návod na použitie

  • Balenie

  • Technické informácieKoncentrácia je 10 až 20% SCALEBREAKER FX vo vode, podľa objemu. Množstvo pri ktorom sa usadeniny rozpustia sa zvyšuje s teplotou. Nižšia koncentrácia vyžaduje vyššie teploty pre maximálny účinok odstránenia vodného kameňa. Vyššia koncentrácia sa odporúča na odstránenie veľkého množstva hrdze.

Zariadenie môžete ponoriť do pripraveného roztoku na odstránenie vodného kameňa, aj keď tento proces môže byť urýchlený v dôsledku silnej cirkulácie roztoku kyseliny pomocou čerpadla SCALEBREAKER na odstránenie vodného kameňa. Vodný kameň sa rozpustí, uvoľní sa oxid uhličitý  a proces odstránenia vodného kameňa môžeme považovať za kompletný, ak sa žiadne ďalšie plynové bublinky netvoria v roztoku a SCALEBREAKER roztok je stále ružový (kyslý).

Ak usadeniny neboli úplne odstránené a roztok zmení farbu na žltú / jantárovú, pridajte buď viac roztoku FX alebo proces čistenia opakujte. Zmena farby bude sa neprejaví, ak veľké množstvo usadenín oxidov železa bude stále prítomná. Prípadná pena vznikajúca pri odstránení vodného kameňa môže byť tlmená pridaním prostriedku FOAMBREAKER.

Po odstránení vodného kameňa, vylejte SCALEBREAKER roztok, neutralizujte pomocou Kamco neutralizačných kryštálikov a dôkladne prepláchnite prístroj od vodného kameňa vodou.

Pred použitím si pozrite príslušné bezpečnostné údaje.

UPOZORNENIE: Scalebreaker chemikálie a ich roztoky, sú kyslé a preto by ste mali nosiť vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Pri odstraňovaní vodného kameňa s akoukoľvek kyselinou, je možnosť úniku horľavého vodíka, a pracovné prostredie by malo byť dobre vetrané. V blízkosti sa vyvarujte fajčeniu alebo akýchkoľvek iných spôsobov zapaľovania.
K dispozícii v:
Krabičky 4x5 litrov
25 litrová bandaskaMnožstvo použitia: 10 až 20% vo vode
Vzhľad: ružová / červená kvapalina
Zápach: sladkastý
Hustota pri 20 ° C: ca. 1,28 g / ml
pH 10% roztoku: <0,9
Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C: nekonečná
Maximálna teplota: 70 ° C
Komentáre: nehorľavý a neprchavý