SYSTEM PRE-CLEAN

Email
Čistič pre nové systémy
Popis Nové a modifikované vykurovacie systémy často obsahujú inštalačné nečistoty a zvyšky tavidiel, spojovacej hmoty, medené triesky, oleje, mazadlo  a dokonca aj piesok z odliatkov v kotlových výmenníkov tepla.

Tieto nežiaduce nečistoty sú často príčinou vážnych problémov vo vykurovacom systéme, teplovodný preplach vykurovacieho systému bez efektívneho čističa je neschopný odstrániť a neutralizovať tieto nečistoty, čo vedie k budúcim problémom vykurovacieho systému.

Čistenie so systémom PRE-CLEAN zabraňuje korózii a problémom súvisiacich s nečistotou, a pripravuje kovové povrchy pre maximálnu ochranu systémom SYSTEMSAFE-DM.

SYSTEM PRE-CLEAN rozptyľuje a mobilizuje špinu a nečistoty pre účinné odstránenie pomocou prepláchnutia, pasivuje viac kovových povrchov, odstraňuje mastnotu a olejové znečistenia a neutralizuje korózne zvyšky tavidiel.

SYSTÉM PRE-CLEAN je možné použiť na všetkyi kovy bežne používanými vo vykurovacích systémoch, vrátane farebných kovov, mosadze, medi, hliníka a pozinkovanej ocele.

Neutrálne vlastnosti systému PRE-CLEAN po použití odstránia potrebu pre proces neutralizácie.
Neutralizuje agresívne zvyšky tavidiel.
Zabraňuje korózii
Rozpúšťa mastnotu a mastné znečistenia.
Mobilizuje inštalačné nečistoty.
Vhodné pre multi-kovové sústavy, vrátane železa, ocele, medi, mosadze a hliníka.
Nie je nutná neutralizácia.
New and modified heating systems often contain installation debris and residues of solder fluxes, jointing compounds, copper swarf, oil, grease and even casting sand from within boiler heat exchangers.

These undesirable contaminants are often the cause of serious problems within the heating system, but a hot water flush of a heating systems without an effective pre-commission cleaner is unlikely to neutralise and remove them, leading to future heating problems.

Pre-commission cleaning with SYSTEM PRE-CLEAN prevents corrosion and contaminant related problems, and conditions and prepares metallic surfaces for maximum protection by SYSTEMSAFE-DM.

Aplikácia a použitie:

1 liter SYSTEM PRE-CLEAN je dostačujúci na ošetrenie typického ústredného kúrenia 100 litrovej kapacity (cca 10 radiátorov). U väčších systémov, ošetrenie v dávkovaní vo výške 1% z objemu systému.

Ak je systém nový alebo prázdny, naplňte vodou po pridaní SYSTEM PRE-CLEAN do plniaco/vyprazdňovacej nádrže. V prípade zmeny na existujúcom systéme s prítomnosťou vody, pridajte SYSTEM PRE-CLEAN do plniaco/vyprazdňovacej nádrže po odpojení dodávky vody a vypustení 15l (3 galónov) vody. Nechajte systém úplne naplniť.

 Alternatívne môže byť SYSTEM PRE-CLEAN aplikovaný priamo do radiátora, s použitím vhodného zariadenia, napríklad IK6 vstrekovača.

Systém vykurovania by mal byť v prevádzke najmenej hodinu, so všetkými radiátormi a zónové ventily by mali byť úplne otvorené. Nie je nutné, aby bol systém horúci počas prevádzky, hoci teplota bude zlepšovať efektivitu operácie.

Vypnite čerpadlo a kotol, aby sa systém mohol vyprázdniť tak rýchlo, ako je to možné, najlepšie prostredníctvom full-bore drain point a úplne naplňte systém.

Zapnite čerpadlo a cirkulujte vodu po dobu ďalších 15 minút. Otvorte vypúšťací ventil a spustite vodu do odpadu v rovnakom čase ako vstúpi voda do systému cez plniaco/vyprazdňovacej nádrž s obehovým čerpadlom, preplachujte kým odpadová voda nebude tiecť čistá.

Zatvorte vypúšťací ventil a nechajte systém úplne naplniť, odvzdušnite radiátory v prípade potreby.

SYSTEMSAFE-DM inhibítor korózie a vodného kameňa by mal byť pridaný do systému po operácii, aby sa zabránilo korózii a vodnému kameňu.

Balenie:
Krabica 12x1 litrov
Krabica 4x5 litrov
25 litrová bandaska