258
368
48
58

COMBIMAG

Email
Magnetický proplachovací filtr
Popis

COMBIMAG

Preplachovanie je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob čistenia kalu a koróznych nečistôt z ústredného kúrenia, ktorý využíva vysoký prietok vody, aby sa uvoľnili a nakoniec vypláchli zo systému tieto nečistoty, ktoré zvyčajne obsahujú veľké množstvo čiernych oxidov železa 

Čistá voda je vytláčaná cez systém, tlačí nečistoty pred sebou, a tento proces pokračuje, kým odpadová voda tečie čistá. Môže to trvať značnú dobu.

CombiMag preplachovací filter bol vyvinutý na rýchle a jednoduché odstránenie cirkulujúcich čiernych oxidov železa z vody, používa silu vzácnych magnetov aby pritiahol magnetické oxidy železa z toku vody.

Filter CombiMag je jednoducho inštalovaný s akýmkoľvek preplachovacím čerpadlom. Vírová konštrukcia riadi kontaminovanú vodu cez vysoko výkonné magnetického pole tak, aby aj tie najmenšie častice ostali na centrálnom magnete, z ktorého sa môžu ľahko vyčistiť počas aj po prepláchnutí.

Zhromažďuje usadeniny, ktoré môžu viesť k upchatiu tenkého potrubia, a zabraňuje ich opätovnému vstupu do vykurovacieho systému.

Rýchle odstránenie nečistôt z preplachovacej vody zabraňuje saturácií chemického čistiaceho roztoku s čiernym kalom, čo vedie k efektívnejšiemu výkonu preplachovania.

CombiMag preplachovací filter šetrí pracovný čas, má nízke náklady, a popri znižovaní pracovného času taktiež zaručí menšie problémy v domácnostiach.

CombiMag filter má ďalšie výhody v domácnosti, zvyšuje účinnosť preplachovania, znižuje náklady na vykurovanie a zefektívňuje vykurovací systém.

Nečistoty udržané na magnete sú impozantnou vizuálnou pomôckou, a jasne ukazujú domácnostiam čo bolo odstránené zo systému, čo potvrdzuje potrebu preplachovania, a preukazuje, že čistenie bolo odborne vykonané (pozri obrázok vpravo).

 

Ďalej k dispozícii:

CombiHeat preplachovací ohrievač, na použitie spolu s CombiMag valcom.

11000 gaussov magnetickej sily.

Zvyšuje účinnosť preplachovania.

Znižuje čas preplachovania.

Pomáha zabraňovať opätovnej cirkulácii nečistôt cez kotol.

Minimalizuje spotrebu vody.

Znižuje množstvo čiernych oxidov železa, ktoré  sú vypúšťané do odpadu.

Je viditeľným znakom znečistenia systému.

Extrahuje viac ako 2,1 kg čiernych nečistôt oxidu železa z vody pred vyžadovaným čistením.