26
311

Plate Heat Exch. Adaptors

Email
Adaptér na doskový výmenník tepla
Adaptér na odstraňovanie vodného kameňa a odkalovanie výmenníkov tepla
Popis

Popis

Doskové výmenníky tepla,  vhodné na väčšinu moderných kombinovaných kotlov, sú veľmi účinné a kompaktné, čo umožňuje vyrobiť stále menšie kotly.

Avšak, relatívne malé množstvo oxidu železa (hrdza)môže upchať vodný odtok, spôsobiť pokazenie kotla keď je v režime teplej vody. Len 12gm hrdze môžu spôsobiť zlyhanie tepelného výmenníka. Ústredné kúrenie môže obsahovať niekoľko kg uvoľnenej hrdze, a preto sú poruchy časté.

Ako náhle táto situácia nastane, je nutné prepláchnutie primárnej vody (ústredné kúrenie) výmenníka tepla, aby sa odstránil kal a oxidy železa. Avšak, vnútorná konštrukcia týchto kotlov znamená, že to nie je možné vykonať bez toho, aby sa predtým neodstránil kotol.

Ak doskový výmenník tepla má BSP závitové pripojenie tak je  jednoduché pripojiť prívodnú a odčerpávaciu hadicu preplachovacieho čerpadla, ako náhle odstránime kotol.

Avšak, mnoho doskových výmenníkov tepla má jemné dierované prívody / vývody bez BSP závitového pripojenia, a v týchto prípadoch sú potrebné špeciálne adaptéry na pripojenie preplachovacieho čerpadla.

Účelne vyrobené zariadenie je k dispozícii od kamco  na pripojenie hadíc preplachovacieho čerpadla na väčšinu výmenníkov tepla tohto typu. *

(* Existuje mnoho rôznych špeciálne navrhnutých doskových výmenníkov tepla a pre Kamca nie je možné, uvedomiť si každú zmenu v súčasnej dobe na trhu, a teda adaptéry dodávané kamcom sa hodia pre väčšinu výmenníkov tepla, ale nedá sa zaručiť, aby pasovali všetky ).

Mnoho kombinovaných doskových výmenníkov tepla na kotly bez BSP závitových prípojkových  vstupov / výstupov sa prispôsobí všeobecným vzorom, v súlade s čím majú štyri otvory 15-18mm priemeru, ktorý sa nachádza v 155 x 40 mm centrách.

Má 5 mm pilier s vnútorným závitom na oboch koncoch, takže pripojenie kotla je umiestnené a zaistené 5 mm skrutkou pri normálnom používaní. Jeden pilier je zvyčajne centralizovaný medzi otvormi na jednom konci, a na druhej strane je vyrovnaný.

Kamco adaptéry na doskové výmenníky tepla (každá sada sa skladá z dvoch adaptérových blokov), by mali  byť pripevnené pomocou dodaných skrutiek M5 Allen.

V niektorých prípadoch je potrebné navrŕtať ďalší 8mm otvor do tela jedného adaptérového bloku, ak je spojenie závitového piliera nepomerné, než je zvyčajne.

V tejto situácii sa môžu "G" typ svorky použiť, aby ste zaistili pevné zapojenie adaptér blokov na výmenníku tepla.

Každý adaptérový blok má dva 3/4 "BSP hadicové pripojenie s vonkajším závitom a hadice na preplachovacie čerpadlá by mali byť pripojené do týchto zariadení, po jednom na každom konci.

Oba budú vždy umiestnené na rovnakej strane výmenníka tepla (pozri obrázok vpravo hore), ale voľba strany bude závisieť na tom, či má byť prepláchnutá primárna úžitková voda.**

** Poznámka: domáca voda týchto výmenníkov tepla môže byť všeobecne vyčistená od vodného kameňa bez demontáže výmenníka tepla z kotlového plášťa.

Aj keď adaptéry doskových výmenníkov tepla sú zvyčajne vodotesné, vždy umiestnite tepelný výmenník do vodotesného zásobníka alebo otvoreného zásobníka pred zapnutím čerpadla.

Najskôr nechajte cirkulovať vodu, a skontrolujte, či nedochádza k úniku pred pridaním akejkoľvek chemikálie do preplachovacieho čerpadla.

V prípadoch, kedy je výmenník tepla vážne znečistený, sa môže čistý Hyper-Flush naliať do tepelného výmenníka a nechá sa vymočiť na dobu 24 hodín pred prepláchnutím s čerpadlom.

Prístup k domácim vodným okruhom sa môže dosiahnuť napojením vstupu potrubia studenej vody a potrubia teplej vody vedúce do kohútikov, pod kotlom a pripojte CF30 preplachovaciu a spätnú hadicu do vhodných BSP tvaroviek/závitov.