Turbidity Tube

Email
Zákalová trubica

Testovanie zákalu a nerozpustných látok: vizuálny test čistoty vody
Popis

Turbidity Tube je navrhnutá aby zistila úroveň nerozpustených látok prítomných vo vode vykurovacieho systému.

Je užitočnou nielen na preukázanie úrovne jasnosti a znečistenia pre vás a vášho zákazníka, ale aj ako porovnávací nástroj pre sledovanie, či odpadová voda sa úspešne vyčistila v priebehu preplachovania.

Valec možno použiť pre presné meranie objemov kvapaliny, ako sú napríklad inhibítory. Valec má 250 ml a je označený v 2 ml stupnici.

Návod

Potrebné vybavenie:
Kamco Turbidity Tube
Biela karta
Džbán alebo pohárik - cca 1 liter. (Použite viečko zásobníka ako odmerku)

Postup testovania:

Držte valec v zvislej polohe ponad bielu plochu a pozerajte dole.

Použite džbán na zozbieranie vzorky voľného toku vody z odčerpávaciej hadice.

Bez odkladne  (aby sa zabránilo usadeniu pevných častíc) pomaly nalejte obsah nádobky do turbidity valca, zatiaľ čo pozeráte zhora nadol do stĺpca s vodou . Zastavte ako náhle nebudú vidno čierne krúžky a zmerajte v hornej časti vodného stĺpca.

Pokračujte v odčerpávaní, pokým je hodnota nad "kamco pass mark", a stále vidíte čierne "O" krúžky.

Dôležité:

Vždy testujte v dobre osvetlenej miestnosti.

Pred a po použití dôkladne umyte.

Nedržte valec kým meriate, pretože to má vplyv na množstvo svetla vstupujúceho do valca.

Poznámka: Aj keď test zákalu je užitočným prostriedkom na kontrolu čírosti, je dôležité aj testovanie pH vody v systéme pred odpojením preplachovacieho čerpadla.

Toto zariadenie meria iba "nerozpustné látky". Presné porovnávacie meranie "celkových rozpustných pevných látok (TDS") možno uskutočniť s elektronickým TDS meračom.