Nie je nastavený žiaden obrázok

SYSTEMSAFE-IC

Email
Ekonomický a účinný inhibítor korózie, kalu a vodného kameňa na použitie v uzavretých priemyselných a komerčných vykurovacích a chladiacich systémov
Popis

SYSTEMSAFE-IC je vyvážená zmes katodických, anodických a neželezných inhibítorov korózie, obsahujúce zmäkčovač pre ochranu proti vodnému kameňu.

Poskytuje dlhodobú ochranu uzavretých vodných systémov, zabraňuje vnútornej korózii, predlžuje životnosť systému a zachováva jeho prevádzkovú efektivitu.

SYSTEMSAFE-IC chráni proti tvorbe čiernych kalov oxidu železa, ktoré sa hromadia v oblastiach s nízkym prietokom a spôsobujú problémy s prietokom a proti elektrolýze a oxidickej korózii, čo vedie k lokalizovanej a pin-hole korózii a úniku.

SYSTEMSAFE-IC môžu byť použitý s kovmi bežne používanými vo vykurovacích sústavách, vrátane farebných kovov, mosadze, medi a pozinkovanej ocele, ale nie s hliníkovými radiátormi a výmenníkmi tepla.

Zabraňuje tvorbe kalov a vodného kameňa

Zabraňuje vnútornej jamkovej a galvanickej korózii.

Zabraňuje mikrobiologickej kontaminácie.

Chráni oceľ, liatinu, meď, mosadz a bronz.

Chráni a predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

Nerozhodujúce množstvo dávkovania.

 

Aplikácia a použitie:

SYSTEMSAFE-IC by mal byť pridaný do systému v dávkovacom pomere 1 liter na 500 litrov (110 galónov) kapacity systému. Ďalšie prímesy budú požadované len ak dôjde k strate vody zo systému.

Môže byť pridaný prostredníctvom plniaco  & vyprázdnovacje nádrže, po odpojení dodávky vody a vypustení dostatočného množstva vody na vyprázdnenie nádrže, aby ste zabezpečili, že celý SYSTEMSAFE-IC sa dostane do vodného systému. Nechajte systém znovu naplniť.

Alternatívne môže SYSTEMSAFE-IC byť zavedený priamo do systému na vhodnom mieste pomocou vstrekovača alebo čerpadla s primeranou hlavicou, po vypustení dostatočného množstvo vody na kompenzovanie objemu SYSTEMSAFE-IC.

Správna úroveň ošetrenia:

Presné dávkovacie množstvo nie je rozhodujúce, pretože SYSTEMSAFE-IC bude pracovať efektívne v + / - 20% rozsahu, ale dávkovacie množstvo môže byť kontrolované pomocou testovacej súpravy pre stanovenie úrovne dusitanu sodného, ktorý bude 500ppm na normálne množstvo dávkovania.

Pokyny:

Nové systémy: Pred pridaním SYSTEMSAFE-IC do nového systému, odporúčame pre-commision čistenie s technológiou Hyper-flush na odstránenie inštalačných a výrobných nečistôt ako triesky a piliny, aby sa mobilizoval a odstránil prach a špina, odstránila ľahká hrdza z radiátorov a potrubia, a neutralizovali sa kyslé zvyšky tavidiel.

Existujúce systémy: Je potrebné poznamenať, že žiadny inhibítor korózie nemôže zvrátiť predchádzajúce korózne poškodenia a na optimalizovanie výkonnosti systému, a umožnenie čo najúčinnejšej funkčnosti SYSTEMSAFE-IC, odporúčame, aby bol systém v extrémnych prípadoch najprv prepláchnutý s HYPER-FLUSH.

To je obzvlášť dôležité v prípadoch, keď sú nové kotly alebo výmenníky tepla pridávajú k starším zariadením.

 

Balenie:

Krabičky 4x5 litrov

25 litrová bandaska