KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

FREEZBREAKER-LT

119

Popis

Nízko toxická nemrznúca zmes na báze monopropylenglykolu podľa BS6580 na vykurovacie a chladiace systémy s účinnosťou do -32 ° C.

Obsahuje inhibítory korózie, ktoré poskytujú ochranu proti korózii materiálov použitých vo vykurovacích a chladiacich systémov, vrátane hliníka.

Vykurovacie a chladiace systémy vystavené nízkym teplotám vyžadujú ochranu pred zamrznutím vody. Takéto systémy zahŕňajú vonkajšie kotolne, solárne vykurovacie zariadenia, strešné strojovne a potrubné systémy, vrátane tých, ktoré sú v podkroví dobre izolovaných domov.

Vykurovacie a chladiace systémy, ktoré sa nesmú používať v zimných mesiacoch, by mali byť tiež chránené nemrznúcou kvapalinou a nemali by sa vypustiť.  Systém nie je možné úplne vyprázdniť a čiastočne vypustený systém je extrémne náchylný na silnú  koróziu, najmä v radiátoroch, čo vedie k problémom s kalom a koróziou, keď sa systém vráti do prevádzky.

Zariadenie FREEZBREAKER-LT sa odporúča používať so systémami, v ktorých existuje možnosť zmiešania vody z vykurovacieho systému s pitnou domácou vodou, napr. keď špirála zásobnika TUV netesní.

Chráni systémy od prasknutia potrubia a radiátorov, a to aj pri extrémnych nízkych teplotách.

Nízka toxicita.

Vhodné pre multi-materiálové systémy, vrátane železa, ocele, medi, mosadze, hliníka a plastu.

Výborné vlastnosti pre prenos tepla.

Nízka horľavosť.

Aplikácia a použitie:

Množstvo požadovaného FREEZBREAKER-LT bude závisieť od stupňa nevyhnutnej ochrany, a kapacity vykurovacieho alebo chladiaceho systému. Vyššie uvedené údaje budú pomôckou.

Ako pomôcka, domáce ústredné kúrenie s 10 radiátormi má obvykle obsah vody približne 100 litrov. Vykurovacie systémy, ktoré majú byť ošetrené, musia mať nepriamy zásobník teplej vody, a nie typu  "Primatic" .

UPOZORNENIE: Ak systém ktorý má byť ošetrený má problémy s kalom a koróziou, musí byť dôkladne prepláchnutý pred aplikáciou, najlepšie s preplachovacím zariadením napríklad CLEARFLOW.

 
Výkon a dávkovanie FREEZBREAKER-LT

Ochrana až do -32 ° C. : 50% roztok

Ochrana až do -17 ° C. : 33% roztok

Ochrana až do -12 ° C. : 25% roztok

 

Balenie:

Krabica 4x5 litrov

25 litrová bandaska

200 litrová bandaska

 

Technické informácie:

Hustota pri 15,5 ° C: 1,05

Index lomu: 1,43

Obsah popola: <0,15

Bod vzplanutia (uzavretý kelímok): 110 ° C

Obsah vody (Karl Fischerova hm): 4% max

pH 50% roztoku: 7,5

Bod varu: 155 ° C min.

Kombatibilita s tvrdou vodou: spĺňa všetky známe špecifikácie OEM


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018