KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

SYSTEM PRE-CLEAN

SYSTEM PRE CLEAN

Popis

Nové a modifikované vykurovacie systémy často obsahujú inštalačné nečistoty a zvyšky tavidiel, spojovacej hmoty, medené triesky, oleje, mazadlo  a dokonca aj piesok z odliatkov v kotlových výmenníkov tepla.

Tieto nežiaduce nečistoty sú často príčinou vážnych problémov vo vykurovacom systéme, teplovodný preplach vykurovacieho systému bez efektívneho čističa je neschopný odstrániť a neutralizovať tieto nečistoty, čo vedie k budúcim problémom vykurovacieho systému.

Čistenie so systémom PRE-CLEAN zabraňuje korózii a problémom súvisiacich s nečistotou, a pripravuje kovové povrchy pre maximálnu ochranu systémom SYSTEMSAFE-DM.

SYSTEM PRE-CLEAN rozptyľuje a mobilizuje špinu a nečistoty pre účinné odstránenie pomocou prepláchnutia, pasivuje viac kovových povrchov, odstraňuje mastnotu a olejové znečistenia a neutralizuje korózne zvyšky tavidiel.

SYSTÉM PRE-CLEAN je možné použiť na všetky kovy bežne používanými vo vykurovacích systémoch, vrátane farebných kovov, mosadze, medi, hliníka a pozinkovanej ocele.

Neutrálne vlastnosti systému PRE-CLEAN po použití odstránia potrebu pre proces neutralizácie.
Neutralizuje agresívne zvyšky tavidiel.
Zabraňuje korózii
Rozpúšťa mastnotu a mastné znečistenia.
Mobilizuje inštalačné nečistoty.
Vhodné pre multi-kovové sústavy, vrátane železa, ocele, medi, mosadze a hliníka.
Nie je nutná neutralizácia.


Aplikácia a použitie:

1 liter SYSTEM PRE-CLEAN je dostačujúci na ošetrenie typického ústredného kúrenia 100 litrovej kapacity (cca 10 radiátorov). U väčších systémov, ošetrenie v dávkovaní vo výške 1% z objemu systému.

Ak je systém nový alebo prázdny, naplňte vodou po pridaní SYSTEM PRE-CLEAN do plniaco/vyprazdňovacej nádrže. V prípade zmeny na existujúcom systéme s prítomnosťou vody, pridajte SYSTEM PRE-CLEAN do plniaco/vyprazdňovacej nádrže po odpojení dodávky vody a vypustení 15l (3 galónov) vody. Nechajte systém úplne naplniť.

 Alternatívne môže byť SYSTEM PRE-CLEAN aplikovaný priamo do radiátora, s použitím vhodného zariadenia, napríklad IK6 vstrekovača.

Systém vykurovania by mal byť v prevádzke najmenej hodinu, so všetkými radiátormi a zónové ventily by mali byť úplne otvorené. Nie je nutné, aby bol systém horúci počas prevádzky, hoci teplota bude zlepšovať efektivitu operácie.

Vypnite čerpadlo a kotol, aby sa systém mohol vyprázdniť tak rýchlo, ako je to možné, najlepšie prostredníctvom full-bore drain point a úplne naplňte systém.

Zapnite čerpadlo a cirkulujte vodu po dobu ďalších 15 minút. Otvorte vypúšťací ventil a spustite vodu do odpadu v rovnakom čase ako vstúpi voda do systému cez plniaco/vyprazdňovacej nádrž s obehovým čerpadlom, preplachujte kým odpadová voda nebude tiecť čistá.

Zatvorte vypúšťací ventil a nechajte systém úplne naplniť, odvzdušnite radiátory v prípade potreby.

SYSTEMSAFE-DM inhibítor korózie a vodného kameňa by mal byť pridaný do systému po operácii, aby sa zabránilo korózii a vodnému kameňu.

Balenie:
Krabica 12x1 litrov
Krabica 4x5 litrov
25 litrová bandaska


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018