KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

KAMSPERSE

143

Popis

Olejové a mastné znečistenia teplovýmenných plôch môžu výrazne znížiť účinnosť, a je dôležité, aby sa vyčistili rýchlo s minimálnou odstávkou.

Tradičné rozpúšťadlá pre rozpustenie oleja a mastnoty sú uhľovodíky, ktoré sú nemiešateľné s vodou, a preto sa ťažko aplikujú a použijú.

KAMSPERSE je nízko penivé amfotérne činidlo pre odstránenie mastného a olejového znečistenia z chladiacich a vykurovacích systémov.

KAMSPERSE je nízko peniaci povrchovo aktívny produkt, ktorý umožňuje kontaminantom vytvoriť stabilnú emulziu s vodou počas bežnej prevádzky systému, čím sa disperguje kontaminácia v celom systéme vody na odvodnenie a odstránenie, ak je to vhodné.

 

Rozpúšťa olej a mastnotu s vodou

Môže byť použitý počas prevádzky.

Netoxické, nedráždivé.

Vhodné pre systémy , kde je použitých viac materiálov vrátane  železa, ocele, medi, mosadze a hliníka.

 

Aplikácia a použitie:

KAMSPERSE môže byť pridaný do systému cez napájaciu nádrž systému po uzavretí prívodu vody a vypústení ekvivalentného objemu vody. Rýchlejšie účinky sa dosiahnu, ak sa KAMSPERSE vstrekuje priamo do hlavného prúdu systému pomocou injektora, ako napríklad Kamco IK6.

Jednotlivé položky zariadenia, ako sú výmenníky tepla, môžu byť čistené rýchlejšie a efektívnejšie pomocou CLEARFLOW preplachovacieho čerpadla na preplachovanie systému.

POZNÁMKA: Ak systém obsahuje „primatic“ zásobník, musí byť odstavený pred pridaním KAMSPERSE. Ak systém má TUV zásobník, pridajte ďalšie KAMSPERSE pre umožnenie ďalšieho množstva primárnej vody v zásobníku(cylinder).


Balenie:

Krabice 4x5 litrov

25 litrová bandaska

 

Technické informácie:

Normálne dávkovanie : 0,2% (1 diel v 500) 

Zvýšená dávka: 0,5% (1 diel v 200) – mala by byť použitá na zariadenia so silným znečistením.  Vzhľad: svetlo slamovo žltá

Zápach: Mierny

S.G. pri 20 ° C: 1,022

pH: 8-9

Bod varu:> 100 ° C

Rozpustnosť: plne miešateľný s vodou

Toxicita: netoxické, nedráždivé, bezpečné


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018